لینک مستقیم فایل(شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نوشهر (واقع در استان مازندران))

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نوشهر (واقع در استان مازندران)|34008475|mcd30019246|نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی, نقشه ی محدوده سیاسی, نقشه مرز شهرستان ها, شیپ فایل مرز شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نوشهر, استان مازندران
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نوشهر (واقع در استان مازندران) قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار


مطالب دیگر:
اقسام غذااقیانوس قرمز و آبیاکتساب تکنولوژیاکسید های سولفوراکسیژناکسیورزیساکو توریسماکوادوراكستاسي و آمفتامينالکترنیک عمومیالکتروفورتیک و خوردگیالکترولیت های شایعالکترونیک دیجیتال اجزای مدارات دیجیتالالکترونیک دیجیتال منطق TTLالکترونیک دیجیتالاجزای مدارات دیجیتالالکترونیک صنعتیالکتریسته جاریالکل از ملاسالکل و مصرف الکل علل و عوارض آنالكتروكارديوگرامالگو برداریالگو های ساختاری اتمالگوریتم ژنتیکیالگوریتم ضرب اعداد صحیح بزرگالگوریتم کلونی مورچه